Hier vind je binnenkort veel meer actueel nieuws over

diverse financiële onderwerpen.

Corona-crisis en de gevolgen
voor je hypotheek als ondernemer.

Voor heel veel ondernemers heeft de crisis die is ontstaan door de uitbraak van het Corona-virus, enorme gevolgen. Gelukkig zijn er maatregelen in het leven geroepen door de overheid die steun kunnen bieden. Ook is het in veel gevallen mogelijk om met de bank een regeling te treffen met betrekking tot uw huidige hypotheek. Denk hierbij aan 3 maanden uitstel van betalen van rente en aflossing. Dit zijn mooie maatregelen maar zijn slechts voor de korte termijn een oplossing. Uiteindelijk moet de rente en de aflossing toch echt alsnog te worden betaald. Wij willen u graag informeren over de mogelijkheden voor lagere hypotheeklasten op de lange termijn. Maar vooral waarom u dit juist nu zou moeten regelen!

We hebben met een aantal zaken te maken die de maandlasten van uw hypotheek bepalen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de hypotheekrente. Deze rente is momenteel (nog) historisch laag, maar is bij een aantal banken al langzaam aan het stijgen. Het kan dus verstandig zijn om uw hypotheek nu nog over te sluiten zodat u de komende 20 à 30 jaar een erg lage rente betaalt. Waar u wel rekening mee moet houden als ondernemer is dat men bij het (over)sluiten van een hypotheek van een ondernemer kijkt naar de financiële gegevens van u en uw bedrijf over de afgelopen 3 jaren. Wat betekent dit nu in de praktijk? Er wordt om te bepalen wat u aan hypotheek kunt krijgen momenteel gekeken naar de jaarcijfers van de jaren 2017, 2018 en 2019. Van deze cijfers wordt het gemiddelde inkomen genomen en dat bepaalt welk hypotheekbedrag u maximaal kunt lenen. Vanaf volgend jaar betekent dit dat de cijfers van 2020 worden meegenomen in deze berekening. Gezien de te verwachten omzetdaling van nagenoeg alle ondernemers in 2020 door de Corona-crisis, is het aannemelijk dat het gemiddelde resultaat lager uitvalt. U kunt dan wellicht niet meer de hypotheek krijgen die nodig is om de huidige dure hypotheek over te sluiten. Gevolg is dat u te veel blijft betalen voor uw huidige hypotheek. Deze rekenmethodiek voelt u mogelijk ook in de jaren na nu. Een matig resultaat in 2020 met betere resultaten in 2021 en 2022 resulteert hoogstwaarschijnlijk ook in een gemiddeld inkomen dat niet toereikend is om de hypotheek over te kunnen sluiten. Op zijn vroegst ontstaat dan in 2024 een nieuwe kans op basis van het gemiddelde van de jaren 2021, 2022 en 2023.

Kom dus nu in actie! Sluit uw hypotheek over naar een lagere hypotheekrente en betaal de komende 20 à 30 jaar een structureel lagere maandlast die u helpt meer finaciële ruimte te verkrijgen om uw onderneming na Corona weer versneld financieel gezond te krijgen (jaren minder vaste maandlasten). Hoe? Wij helpen u graag. Een indicatieve berekening van de mogelijkheden is snel gemaakt!

Geld lenen voor prive doeleinden als zelfstandige, hoe zit dat?

Het is voor ondernemers niet altijd gemakkelijk geweest om geld te lenen. We zeggen niet dat het nu makkelijk is, maar er zijn tegenwoordig wel veel verschillende mogelijkheden. Onder andere om voor privé doeleinden geld te lenen.

Een ondernemer die een caravan wil kopen of een kleine verbouwing in huis wil financieren, kan hiervoor een persoonlijke lening afsluiten. Dit is een krediet dat voorziet in een vaste looptijd met een vaste rente. Het maximale leenbedrag is afhankelijk van de inkomsten van de ondernemer. Om een aanvraag soepel te laten verlopen, is het belangrijk dat de ondernemer jaarrekeningen overlegt. Het gaat dan om jaarrekeningen over de afgelopen drie jaren.

Daarnaast is een uittreksel van de Kamer van Koophandel nodig. Ook is het belangrijk dat er sprake is van een positieve BKR-registratie net als het hebben van een vast woonadres (huur of koop). Geld lenen als ondernemer kan tegenwoordig gemakkelijk door eenvoudigweg aan de hiervoor genoemde voorwaarden te voldoen. Er is voor ondernemers die lenen voor privé doeleinden bijvoorbeeld ook geen onderpand voor (?) de bank nodig. Daarom is het mogelijk om een financiering te regelen voor bijvoorbeeld het kopen van een privé auto of voor een vakantie. Het is zelfs mogelijk om een persoonlijke lening af te sluiten als zelfstandige om een dure lening over te sluiten.

Het is uiteraard altijd belangrijk om als ondernemer zelf te kijken naar het financiële draagvlak om verantwoord een lening aan te gaan.

Wil jij geld lenen voor privé doeleinden? Vul onderstaand formulier in en wij zorgen dat onze experts contact met je opnemen!

" Ik was positief verrast door het heldere advies en het prettige persoonlijke contact. Eindelijk is alles me helemaal duidelijk en heb ik geen zorgen meer. "