Wij leiden je naar een optimale financieringsoplossing.

Welkom op onze informatiepagina in samenwerking met MKB Belangen.

Zoals onze naam al aangeeft, bieden wij dé financieringsoplossingen voor ondernemers. Ook in deze bizarre tijd. Wij helpen je door de crisis heen.

Of het nu gaat om het afsluiten of verhogen van de privéhypotheek, het aankopen van een bedrijfspand voor eigen gebruik of het kopen van een beleggingspand c.q. oversluiten van je gehele beleggingsportefeuille. Wij kunnen dat allemaal verwezenlijken door onze jarenlange ervaring, nauwkeurig geselecteerde partners en de onafhankelijke samenwerking met uiteenlopende aanbieders en specialisten.

Ook kunnen wij een aantrekkelijk voorstel doen voor verschillende Leaseoplossingen zoals Private Lease, Operational Lease en Financial Lease. Van voertuigen tot allerhande bedrijfsmiddelen. In principe is tegenwoordig vrijwel alles middels een leaseconstructie te financieren. En wat te denken van een sale-and-lease-back oplossing om wellicht extra financiële ruimte te creëren voor investeringen. Zeker in deze tijd kan dit een aantrekkelijke oplossing zijn voor extra geld.

Een vrij nieuwe financieringsmogelijkheid voor de korte en langere termijn, bieden wij middels Factoring en Crowdfunding aan. Dit zijn soms zeer goede alternatieven of aanvullingen om nieuwe ideeën te financieren, bestaande dure leningen te herfinancieren of als aanvulling te fungeren op een andere financiering. Met name Factoring is er voor bedoeld om op relatief korte termijn over werkkapitaal te beschikken. Via Crowdfunding kunnen we financieringsverzoeken in sommige situaties net even dat gunstige financieringszetje geven. Vaak wordt er dus een combinatie van verschillende financieringsoplossingen aangeboden om te komen tot de ideale invulling.

Als geen ander weten wij de weg in financieringsland en kunnen zodoende de meest aantrekkelijke oplossing aanbieden.
Voordat we dit kunnen doen, is een grondige financiële inventarisatie natuurlijk noodzakelijk.
Vervolgens gaan we samen met jou bepalen wat de meest interessante financieringoplossing kan zijn voor jouw specifieke financieringsvraag.
Exact afgestemd op jouw wensen en de bedrijfseconomische situatie. Zowel voor nu als in de toekomst.
Het gaat er namelijk om dat onze invulling een duurzame oplossing is van jouw financieringsbehoefte.


Vraag direct een financiering aan. Wij zorgen voor de oplossing.

QuickScan

Zoals aangegeven is een gedegen inventarisatie van de totale (financiële) situatie noodzakelijk om te komen tot een haalbare en optimale financieringsinvulling.
Wij rekenen hiervoor een starttarief van € 650 (excl. BTW) voor het uitvoeren van een QuickScan van alle relevante stukken en een beknopt haalbaarheidsonderzoek van de financieringsbehoefte.
De uitkomst van deze QuickScan zullen wij aan de ondernemer terugkoppelen.
Het starttarief dient vooraf betaald te worden en wordt verrekend met de uiteindelijke kosten. Deze kosten worden in rekening gebracht als we de financieringsaanvraag succesvol hebben afgerond.
De uiteindelijke kosten zijn marktconform en hangen af van de volledige financieringsinvulling. Naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek,
wordt een indicatie van de totale kosten afgegeven.

Welke oplossingen bieden we?

Privé hypotheken (afsluiten of oversluiten)
Hypotheek voor je eigen bedrijfspand
Hypotheek voor een beleggingspand
Financial lease - Operational lease - Private lease
Factoring
Crowdfunding
Sale-and-lease-back
Combinatie van diverse oplossingen


Laat je ook verrassen door onze succesvolle werkwijze.

Hypotheken

Wij hebben veel ervaring met het verstrekken van hypotheken aan ondernemers. Wij spreken de taal van de ondernemers, helpen ze bij het bepalen en benoemen wat ze echt belangrijk vinden en kunnen ondernemers een zo optimaal mogelijke hypotheekinvulling aanbieden omdat wij samenwerken met vele gespecialiseerde partijen. Een hypotheek met uitstekende voorwaarden en zo laag mogelijke totaalkosten. Exact afgestemd op de wensen en behoeften van de ondernemer.

Wij kunnen zowel een privéhypotheek aanbieden (hypotheek op het woonhuis) als een hypotheek op een te kopen bedrijfspand (zowel voor eigen gebruik als de verhuur) of herfinancieren van een gehele beleggingsportefeuille van meerdere panden.
Wij denken in oplossingen en gaan tot het uiterste om de meest ideale hypotheekinvulling te verwezenlijken. Na het uitvoeren van de QuickScan werken wij een aantrekkelijk advies voor je uit.

Lease

Financial Lease

Bij deze vorm van financiert u de aanschaf van uw auto voor de zakelijke markt, de auto dient dan als zekerheid voor de lening (onderpand). Het grootte voordeel is dat bij financial lease er vaak niet meer zekerheden worden gevraagd dan dit onderpand.
De auto is direct uw eigendom en deze betaald u in maandelijkse termijnen af. Na het betalen van het laatste termijn is het voertuig volledig uw eigendom.

Operational lease

Bij deze vorm huurt u de auto voor een bepaalde periode. De leasemaatschappij is en blijft eigenaar. Na de overeengekomen lease periode dient u de auto in te leveren en wordt de balans opgemaakt waardoor u vaak nog met een hoge naheffing te maken krijgt doordat u bijvoorbeeld meer kilometers heeft gereden als in het contract is afgesproken.

Factoring

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Een ondernemer draagt zijn facturatie en debiteurenrisico over aan een gespecialiseerd bedrijf, de factoringmaatschappij. In ruil voor een vergoeding aan dit bedrijf ontvangt de ondernemer direct zijn geld. Hij hoeft dus niet te wachten totdat zijn facturen zijn betaald.

Hierbij wordt de debiteurenportefeuille uitbesteed aan een extern bedrijf; de factor. Deze factor kan zich beperken tot slechts de financiering van de debiteurenportefeuille, maar de opdrachtgever kan er ook voor kiezen het debiteurenbeheer en incasso uit te besteden aan de factor, waardoor de gehele debiteurenadministratie wordt overgenomen door de factor.

Objectfinanciering

Objectfinanciering is een verzamelterm voor (zakelijke) financieringen waarbij de investering in directe relatie staat met de financiering.

De investeringen (objecten) worden per object door financieringsmaatschappijen gefinancierd. Bij elke nieuwe investering heeft de geldlener weer opnieuw een keuze uit verschillende geldaanbieders, waarbij deze investering dient als zekerheid (onderpand) voor de betreffende financiering. Dit in tegenstelling tot financiering door een bank, waarbij de zekerheden dienen tot zekerheid van alle financieringen die door deze bank zijn verstrekt.

Het voordeel van objectfinancieringen zijn ruimere financieringsmogelijkheden en een beperkte afhankelijkheid van een bank. Het nadeel is dat een bedrijf met meerdere financieringsmaatschappijen relaties onderhoudt, wat minder efficiënt werkt. Dit nadeel kan worden ondervangen door gebruik te maken van intermediairs die een pakket aan objectfinancieringen kunnen aanbieden.

Vormen van objectfinancieringen zijn: vastgoedfinanciering (onroerend goed), financial en operational lease (bedrijfsmiddelen zoals auto's, machines e.d.), factoring (debiteurenfinanciering), voorraadfinanciering en import- en exportfinancieringen.

Crowdfunding

Crowdfunding (ook wel 'publieksfinanciering' genoemd) is een alternatieve wijze om een project of onderneming te financieren. Ondernemers gaan in de meeste gevallen naar een bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële tussenpersonen, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Crowdfunding gaat in principe als volgt: een groep of persoon, dat kan zowel een ondernemer als particulier zijn, wil een project starten, maar heeft onvoldoende startkapitaal. Om dit kapitaal te verwerven biedt hij of zij het project aan (bijvoorbeeld op een platform op het internet) en vermeldt het benodigde bedrag erbij. Op deze manier kan iedereen investeren in het project. Het idee erachter is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Dit in tegenstelling tot bankkredieten en grootinvesteerders, waarbij er sprake is van slechts één of enkele investeerders die een groot bedrag inbrengen. Deze kleine investeerders noemt men the crowd het Engelse woord voor de mensenmassa.

Op sommige crowdfunding-websites gaat het geïnvesteerde geld niet direct naar het project, de ondernemer ontvangt het geld pas als (ten minste) 100% van het bedrag binnen is. Indien deze 100% niet wordt behaald krijgen de investeerders hun geld terug of worden toegezegde investeringen niet geïncasseerd.

Combinatiefinanciering

In de praktijk wordt er veelvuldig gebuik gemaakt van een combinatie van financieringen.
Wij combineren dan de verschillende mogelijkheden zodat we het gewenste kapitaal voor de korte en lange termijn verkrijgen. Vanzelfsprekend rekening houdend met de vooraf geformuleerde wensen en totale financieringsbehoefte.

Door het combineren van diverse financieringen kan er meestal een aantrekkelijker totaalaanbod worden samengesteld. Dit betekent veelal lagere totaalkosten met meer flexibiliteit en toch een maximale zekerheid.

Wij werken graag een zo aantrekkelijk mogelijke totaalfinanciering voor je uit zodat je de gewenste investeringen kunt doen of meer
financiële armslag verkrijgt.
Zeker in de huidige situatie is dit een prettig idee.
Je kunt zo blijven ondernemen, inspelen op eventueel noodzakelijke veranderingen en de kansen die zich straks zeker weer voordoen optimaal benutten.

Wij gaan er gezamenlijk voor zorgen dat jij als ondernemer weer kan doen waar je goed in bent.
Kansen zien, mogelijkheden creeren en groeipotentie ten volle kan benutten.

" Als ondernemer ben ik enorm goed geholpen, Ik heb zelfs een hogere financiering gekregen dan waar ik op hoopte. Ze hebben er écht verstand van. "

Een initiatief van


Een initiatief van

Een initiatief van


Partner van